znajdujesz się na: aktualności
  Aktualności

  KOMUNIKAT

Oddział Wielkopolski Polskiego Zwišzku Głuchych w Poznaniu zatrudni na umowę zlecenie, do prac biurowych, oraz tematycznych. Mile widziane studentki lub studenci, dodatkowym atutem będzie znajomoœć języka migowego. Więcej informacji w biurze Oddziału PZG w Poznaniu.
Tamara Adamska
Kierownik Oœrodka PZG w Poznaniu

  GIMNASTYKA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCA

Chcesz poprawić sobie nastrój i sprawność, poprawić swoją sylwetkę i ją modelować
CHĘTNYCH ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA W PONIEDZIAŁKI !!! ZAPRASZAMY PO PRZERWIE WAKACYJNEJ od 15 września godz:11:00
Na zajęcia zabieramy ze sobą wygodny strój, obuwie, oraz pozytywne nastawienie
Zapisy w biurze koła

  KOMUNIKAT

OD DNIA 1 MARCA 2014 ROKU ULEGŁY ZMIANIE PRZEPISY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO I LEGITYMACJA PZG JUŻ NIE UPRAWNIA DO ULGI 50% W PRZEJAZDACH. OBECNIE DO ULGI 50% UPRAWNIA LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ LUB ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W STOPNIU UMIARKOWANYM.

  Kurs Języka Migowego


Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych w najbliższym czasie organizuje następujące kursy j. migowego.

Kurs elementarny języka migowego SJM (KSS-1) w trybie weekendowym w następujących terminach:
I spotkanie -4-5.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
II spotkanie - 11-12.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
III spotkanie - 18-19.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
IV spotkanie - 25-26.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
Zapisy do 26.09.2014 r.

Kurs doskonalący języka migowego SJM (KSS-2) w trybie weekendowym w następujących terminach:
I spotkanie -4-5.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
II spotkanie - 11-12.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
III spotkanie - 18-19.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
IV spotkanie - 25-26.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
Zapisy do 26.09.2014 r.

Kurs zaawansowany języka migowego SJM (KSS-3) w trybie weekendowym w następujących terminach:
I spotkanie - 4-5.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
II spotkanie - 11-12.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
III spotkanie - 18-19.10.2014 godz. 9.00-13/14.00
IV spotkanie - 25-26.10.08.2014 godz. 9.00-13/14.00
Zapisy do 26.09.2014

Kurs przypominający
W terminie 8.10-10.12.2014 r. organizujemy kurs przypominający j. migowego. Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły kurs średnio-zaawansowany SJM (KSS2) i kurs zaawansowany SJM (KSS3). Zajęcia odbywać się będą w każdą środę od 8.00 do 11.00 Zapisy do: 25.09.2014 r.
Szczegółowe informację w zakładce kursy j. migowego

 REHABILITACJA OSÓB DOROSŁYCH Z USZKODZONYM SŁUCHEM W WLKP.

Odział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych realizuje projekt " Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce", którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 160 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego.

 Świetlica w świecie ciszy

"Świetlica w świecie ciszy"- jest to kontynuacja dotychczasowej działalności ośrodka dziennego pobytu dla osób niesłyszących i słabo słyszących i ich rodzin. Projekt realizowany jest od 01.01.2014 do 31.12.2015 i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy osobom niepełnosprawnym wsparcie w postaci tłumaczy j. migowego, którzy pomogą w załatwieniu spraw z życia codziennego jak również zorganizują szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (zajęcia kulinarne, manualne, sekcje sportowe), a także zapewnimy wsparcie psychologiczne.

 Klub Seniora

"Klub Seniora" kontynuacja dotychczasowej realizacji projektu, który skierowany jest dla niesłyszących i słabo słyszących Seniorów. Projekt realizowany jest od 01.01.2014 do 31.12.2015r i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy Seniorom działania, mające na celu aktywizację Seniorów, które odbywać się będą przez różne formy usprawnienia w działaniach kulinarnych, manualnych, zajęciach psychofizycznych. Zapewnimy również wsparcie tłumaczy języka Migowego, oraz zapewnimy udział w spotkaniach okolicznościowych.

 Rehabilitacja słuchu i mowy naszą szansą na normalność

"Rehabilitacja słuchu i mowy naszą szansą na normalność" kontynuacja realizowanego projektu, który skierowany jest dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Projekt realizowany jest od 01.01.2014 do 31.12.2014r i finansowany ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie realizacji projektu zapewniamy dzieciom i młodzieży wsparcie psychologa, logopedy i surdopedagoga.


  MIEJSCA PRZYJAZNE OSOBOM NIESŁYSZĄCYM

Jeśli znasz miejsce przyjazne osobom niesłyszącym, gdzie mogą załatwić swoje sprawy za pomocą osoby znającej język migowy. Skontaktuj się z nami: biuropzg@pzg-wielkopolska.pl


  KOMUNIKAT !

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego PZG prosi wszystkich członków o dostarczenie kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawność. Jest to niezbędne do uporządkowania dokumentów. Orzeczenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuropzg@pzg-wielkopolska.pl wysyłać pocztą na adres naszej placówki lub dostarczyć osobiście