Członkostwo w PZG

Zasady zapisów i korzyści z wstąpienia do PZG.

Potrzebne dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (bądź zaświadczenie KIZ),
 • audiogram ( w przypadku osób z uszkodzonym słuchem),
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Wpisowe:

 • Wpisowe – 10zł
 • Nowa legitymacja – 5zł
 • Duplikat legitymacji członkowskiej – 30zł

Składki:

 • pół roku – 30zł, cały rok – 60zł

Informacja o przysługujących ulgach:

 • jeżeli osoba ma powyżej 80 db ubytku słuchu w uchu lepszym, to przysługuje jej zwolnienie z opłaty radiowo- telewizyjnej, pod warunkiem, że mieszka tylko z 1 osobą dorosłą ( tzn. na 1 os. głuchą może przypadać tylko 1 osoba słysząca
 • jeżeli osoba ma lekki stopień niepełnosprawności (III grupa inwalidzka) to przysługuje jej dofinansowanie na turnusy
 • jeżeli osoba ma umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji słuchu (II bądź I grupa inwalidzka) przysługuje jej 50% ulga w abonamencie TP socjalnym i dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 • osoby, które mają orzeczenie z powodu utraty słuchu mogą starać się o dofinansowanie do zakupu aparatu słuchowego, fax-u czy zakupu komputera.

Dodatkowe informacje:

 • Spotkania dla Członków Oddziału Wielkopolskiego od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
 • Prowadzone są zajęcia z języka migowego
 • Pomoc w załatwianiu Osobistej pomocy pracowników znających język migowy przy załatwianiu wszelkich spraw życiowych: mieszkaniowych, sądowych, urzędowych, w szkołach, zakładach pracy, na policji, u lekarzy w przychodniach i szpitalach oraz w każdej najdrobniejszej sprawie, której osoby niesłyszącą nie są w stanie załatwić,
 • Organizujemy kursy komputerowe dla Członków Oddziału Wielkopolskiego
 • Główna księgowa PZG udziela wszechstronnej pomocy w sprawach zawodowych i finansowych: wypełnianie formularzy PIT, podatki itp.