KURSY JĘZYKA MIGOWEGO

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych w Poznaniu  zaprasza na:

1)      KURS POZIOMU A1-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A1 ( PJM – naturalny język migowy) od 9 kwietnia 2021 r do 19 czerwca 2021r w godz. od 16.00 do 20.30  oraz od 9.00 do 13.30 ( dwa razy w tygodniu tj. piątki i soboty). 

2)      KURS POZIOMU A2-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A2 ( PJM – naturalny język migowy) od 9 kwietnia 2021 r do 19 czerwca 2021r w godz. od 15.00 do 19.30, oraz od 9.00 do 13.30  ( dwa razy w tygodniu tj. piątki i soboty). 

3)      KURS POZIOMU A2-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A2 ( PJM – naturalny język migowy) od 6 kwietnia 2021 r do 24 czerwca 2021r w godz. od 16.00 do 19.30 ,  ( dwa razy w tygodniu tj. wtorki i czwartki ). 

4)      KURS POZIOMU A1-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A1 ( PJM – naturalny język migowy) od 3 września 2021 r do 27 listopada 2021r w godz. od 16.00 do 20.30  oraz od 9.00 do 13.30 ( dwa razy w tygodniu tj. piątki i soboty). 

5)      KURS POZIOMU A2-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A2 ( PJM – naturalny język migowy) od 3 września 2021 r do 27 listopada 2021r w godz. od 15.00 do 19.30, oraz od 9.00 do 13.30  ( dwa razy w tygodniu tj. piątki i soboty). 

Koszt kursu 90h  A1 – 1075,00 zł ( osoba)

PJM to Polski Język Migowy . Inna nazwa to Naturalny Język Migowy . PJM posiada odmienna gramatykę niż mówiony czy pisany język polski. Język mówiony jest dla osób słyszących w sposób naturalny przyswajany droga słuchową – jest to język foniczny. Dla Głuchych osób nie jest możliwy odbiór drogą słuchową ,a więc również nie mogą korzystać z języka pisanego. Odbiór świata następuje drogą wizualną .

Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy czyli polski język migowy.