Kursy języka migowego

Kurs przeznaczony jest dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, urzędów i instytucji oraz osób prywatnych, którzy w codziennym życiu mają kontak z osobami niesłyszącymi.
Jest to ogólnodostępny uniwersalny kurs, który obejmuje 3 poziomy: kurs elementarny, doskonalący, zaawansowany. Każdy stopień trwa 60 godzin lekcyjnych z podziałem 45 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń w czasie których uczestnicy poznają i opanowują praktyczne umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym, liczebnikami, ok. 400 znakami pojęciowymi języka migowego – na każdym ze stopni. Łącznie ok. 1200 znaków, które poznają uczestnicy pozwalają na formułowanie zdań w języku migowym, a także zapoznają się z problematyką potrzeb środowiska osób niesłyszących
Absolwenci po każdym poziomie otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Posiadanie zaświadczeń z ukończenia trzech poziomów upoważnia do zdawania egzaminu w Centrum Edukacji Języka Migowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Głuchych i uzyskanie CERTYFIKATU T1 – tłumacza języka migowego.
Szczegółowy program kursu jest oparty o ramowe wytyczne Zarządu Głównego PZG i obejmuje cele i zadania kursu, planu nauczania, organizację i harmonogram zajęć. PZG gwarantuje przeprowadzenie kursów wg obowiązujących i przyjętych zasad – programów.
Szkolenia j. migowego prowadzi wykwalifikowana kadra lektorska, która posiada Certyfikaty W.

Dzięki wielokrotnemu doświadczeniu w prowadzeniu kursów nasi wykładowcy rzetelnie prowadząc zajęcia przyciągają licznych zainteresowanych. Świadczyć o tym może ilość organizowanych przez nas kursów języka migowego nie tylko dla pracowników służb społecznych, ale również dla policjantów, pracowników sądu, urzędu skarbowego, urzędników różnych instytucji m.in.: MOPR, MOPS PCPR, DPS.

Koszt uczestnictwa za jeden poziom wynosi 600,00 zł

KURS PRZYPOMINAJĄCY JĘZYK MIGOWY
Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych posiada również w swojej ofercie kurs przypominający język migowy dla osób które chcą utrwalić bądź przypomnieć sobie umiejętności. Kurs składa się z 30 godzin dydaktycznych i obejmuje zakres słownictwa z kursu elementarnego i doskonalącego (KSS1, KSS2).
Zajęcia odbywać się mogą weekendowo bądź w tygodniu w zależności od szczegółowych ustaleń.

Koszt udziału w kursie: 300,00zł

Z dniem 23.06.2014 r. zostaliśmy wpisanie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00172/2014

Tel. kontaktowe:
Tamara Adamska 601 839 268
Sekretariat 61 649 77 11

kontakt mailowy:
biuropzg@pzg-wielkopolska.pl
kierownik@pzg-wielkopolska.pl

Nazwa banku: SGB 24
Numer konta: 98 1610 1133 2003 0002 8596 0001

 

Terminy kursów j. migowego oznaczone się w kalendarzu poniżej. Każdy z kursów (elementarny, doskonalący, zaawansowany) składa się z 4 weekendów (sobota, niedziela) w godz. od 9.00 do 13/14. Istnieje również możliwość udziału w kursach tygodniowych. W kalendarzu znajdą Państwo również termin ostatecznych zapisów na kursy. Zapisu na kurs dokonują Państwo poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Drogą elektroniczną bądź telefoniczną otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz wszelkie szczegółowe informacje.