Linki

Strona główna Polskiego Związku Głuchych
www.pzg.org.pl

Wielkopolski Klub Sportowy Głuchych – Poznań
www.wksg-poznan.onsi.pl

OSW dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
www.slysze.edu.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu
www.os-w.pl

PZG Oddział w Łodzi
www.pzg.lodz.pl

PZG Oddział we Wrocławiu
www.pzgwroclaw.az.pl

PZG Oddział w Lublinie
http://www.pzg.lublin.pl

PZG Oddział w Radomiu
www.pzgradom.webpark.pl

PZG Oddział w Rzeszowie
www.pzg.rzeszow.pl

PZG Oddział w Szczecinie
www.pzg.szczecin.pl

PZG Oddział w Warszawie
www.pzg.org.pl/wa

PZG Oddział w Krakowie
www.pzg.krakow.pl