O Nas

Po wyzwoleniu, na Zjeździe Stowarzyszeń Głuchoniemych w Łodzi, w dniu 25 sierpnia 1946r. powołano Polski Związek Głuchoniemych i Ich Przyjaciół. W dniu 20 czerwca 1948r. Towarzystwo „Opatrzność” weszło w skład tej organizacji jako Oddział Wojewódzki. W 1955r. organizacja zmienił nazwę na Polski Związek Głuchych, pod którą działa do dziś.
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób o różnym stopniu ubytku słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych otacza swoją opieką około 1337 członków. Posiada 4 Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących, gdzie pomocy udzielają specjaliści do spraw rehabilitacji będący tłumaczami języka migowego. W Ośrodkach tych prowadzona jest również rehabilitacja społeczna członków Związku. Zapewniamy usługi tłumaczy języka migowego w załatwianiu spraw w urzędach, sądach, placówkach służby zdrowia i innych.
Organizujemy dla naszych członków – inwalidów słuchu, ich rodzin wycieczki, Rajdy, imprezy rekreacyjno – sportowe, oraz od kilkunastu lat turnusy rehabilitacyjne, festyny – integracyjne, majówki, jubileusze, plenery malarskie.
Imprezy te odbywają się na terenie całego kraju i także poza jego granicami. Inwalidzi słuchu biorą udział w zlotach zagranicznych, na których spotykają się z niesłyszącymi z całego świata. Wszystkie wymienione zadania zrealizowano dzięki wsparciu, pomocy administracji publicznej i sponsorów.

W ramach działalności statutowej osoby niesłyszące mogą korzystać z:

  1. Turnusów rehabilitacyjnych dla młodzieży oraz dorosłych,
  2. Osobistej pomocy pracowników znających język migowy przy załatwianiu wszelkich spraw życiowych: mieszkaniowych, sądowych, urzędowych, w szkołach, zakładach pracy, na policji, u lekarzy w przychodniach i szpitalach oraz w każdej najdrobniejszej sprawie, której osoby niesłyszącą nie są w stanie załatwić,
  3. Główna księgowa PZG udziela wszechstronnej pomocy w sprawach zawodowych i finansowych: wypełnianie formularzy PIT, podatki itp.,
  4. Pracownicy służą radą w języku migowym we wszelkich kłopotach życiowych podopiecznych, konfliktach rodzinnych, towarzyskich, zawodowych,
  5. Osoby niesłyszące mogą korzystać z pomocy pracowników Oddziału w pisaniu pism urzędowych, podań, listów prywatnych i innych,
  6. Pracownicy Związku załatwiają swoim członkom wszelkie telefony służbowe i prywatne,
  7. Oddział kieruje osoby niesłyszące do lekarzy orzeczników w celu orzeczenia stopnia niepełnosprawności,
  8. Oddział pośredniczy w poszukiwaniu pracy.

Nasza siedziba
Od 2008 roku nasza siedziba została przeniesiona na ulicę Przemysłową do budynku parterowego co znacznie ułatwia kontaktowanie się w różnych sprawach wszystkim członkom związku, a zwłaszcza seniorom. Nasza świetlica jest „drugim domem” dla osób niesłyszących, daje im możliwość spotkania się w gronie przyjaciół oraz rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Organizowane są tu różnego typu imprezy, spotkania okazjonalne i towarzyskie, konkursy i turnieje.
Prowadzimy również tłumaczone przez nas na język migowy zajęcia ze specjalistami z różnych dziedzin życia takich jak : stomatologia, psychologia, porady prawne lub innych w miarę potrzeb zainteresowanych. Nasi podopieczni mogą również rozwijać swoje zdolności i umiejętności podczas warsztatów plastycznych, zajęć kulinarnych bądź kursów komputerowych odbywających się w naszej pracowni komputerowej.
W tym samym budynku mieści się siedziba Koła Terenowego PZG Poznań oraz Oddziału Wielkopolskiego PZG jest to duże ułatwienie dla osób z całego województwa ponieważ w jednym miejscu mogą załatwić swoje sprawy.