znajdujesz się na: aktualności
  aktualności


  Wigilia

kliknij na obrazek aby powiększyć

  Andrzejki

kliknij na obrazek aby powiększyć

  Walne zebranie

kliknij na obrazek aby powiększyć

  bank żywności


najbliższy odbiór żywności z wielkopolskiego banku żywności odbędzie się w terminie: 3 listopada 2015 r. od godz. 16:00. świetlica będzie otwarta od godziny 14.00

  Dyżury - policja

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wspólnie z Wielkopolskim Odziałem Polskiego Związku Głuchych zaplanowała cykl dyżurów dla osób głuchoniemych. celem tego przedsięwzięcia jest dotarcie do wszystkich, mających problemy ze słyszeniem i mówieniem, którzy chcieliby uzyskać informacje o sposobie załatwiania spraw przez nich zgłoszonych w jednostkach policji województwa wielkopolskiego. w czasie dyżurów policjanci wyjaśniać będą też procedury prawne i tłumaczyć przepisy obowiązujące np. użytkowników dróg.
policjantom pomagać będą, co jest oczywiste, tłumacze języka migowego. komunikacja będzie odbywała się za pomocą programu internetowego skype. pierwszy dyżur zaplanowano na 29 października od godz. 12.30 do godz. 14.30.
informacje o terminach kolejnych dyżurów będą publikowane na naszej stronie internetowej.

  język migowy bliżej nas!

pod koniec września przeprowadziliśmy prezentacje dotyczącą j. migowego w gimnazjum nr 2 w luboniu. zapraszamy na stronę szkoły, a my zachęcamy do przybliżenia sobie świata głuchych. http://www.gimnazjum2.lubon.pl/wydarzenia/lista/201213/jezyk-migowy--blizej.html

  turniej remika

kliknij na obrazek aby powiększyć

  kurs języka migowego


oddział wielkopolski polskiego związku głuchych w najbliższym czasie organizuje następujące kursy j. migowego.

kurs elementarny języka migowego sjm (kss-1) w trybie weekendowym w następujących terminach:
i spotkanie - 7-8.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
ii spotkanie - 14-15.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
iii spotkanie - 21-22.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
iv spotkanie - 28-29.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
zapisy do 21.10.2015 r.

kurs średnio-zaawansowany języka migowego sjm (kss-2) w trybie weekendowym w następujących terminach:
i spotkanie - 7-8.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
ii spotkanie - 14-15.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
iii spotkanie - 21-22.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
iv spotkanie - 28-29.11.2015 godz. 9.00-13/14.00
zapisy do 21.10.2015 r.

kurs zaawansowany języka migowego sjm (kss-3) w trybie weekendowym w następujących terminach:
i spotkanie 3-4.10.2015 godz. 9.00-13/14.00
ii spotkanie 10-11.10.2015 godz. 9.00-13/14.00
iii spotkanie 17-18.10.2015 godz. 9.00-13/14.00
iv spotkanie 24-25.10.2015 godz. 9.00-13/14.00
zapisy do 21.09.2015 r.

kursy odbywają się w grupie do 15 osób. każdy uczestnik kursu otrzymuje podręcznik oraz płytę do nauki j. migowego.

z dniem 23.06.2014 r. zostaliśmy wpisanie do rejestru instytucji szkoleniowych przez wojewódzki urząd pracy w poznaniu pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00172/2014

koszt każdego z kursów: 600,00 zł
szczegółowe informację w zakładce kursy j. migowego

  "telekurier" tłumaczony na język migowy

informujemy, że od roku 2015 w tvp regionalna nadawany od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00 i 23:15 telekurier tłumaczony jest na język migowy. w niedziele również tłumaczony jest telekurier nocˇ 23:15
zachęcamy do oglądania.

  komunikat

od dnia 1 marca 2014 roku uległy zmianie przepisy zarządu transportu miejskiego i legitymacja pzg już nie uprawnia do ulgi 50% w przejazdach. obecnie do ulgi 50% uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawno|ci w stopniu umiarkowanym.

 rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w wlkp.

odział wielkopolski polskiego związku głuchych realizuje projekt " rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w wielkopolsce", którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 160 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego.

 świetlica w świecie ciszy

"świetlica w świecie ciszy"- jest to kontynuacja dotychczasowej działalności ośrodka dziennego pobytu dla osób niesłysz?cych i słabo słysz?cych i ich rodzin. projekt realizowany jest od 01.01.2014 do 31.12.2015 i finansowany jest ze środków urzędu miasta poznania. w czasie trwania projektu zapewnimy osobom niepełnosprawnym wsparcie w postaci tłumaczy j. migowego, którzy pomog? w załatwieniu spraw z życia codziennego jak również zorganizuj? szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (zajęcia kulinarne, manualne, sekcje sportowe), a także zapewnimy wsparcie psychologiczne.

 klub seniora

"klub seniora" kontynuacja dotychczasowej realizacji projektu, który skierowany jest dla niesłyszących i słabo słysz?cych seniorów. projekt realizowany jest od 01.01.2014 do 31.12.2015r i finansowany jest ze środków urzędu miasta poznania. w czasie trwania projektu zapewnimy seniorom działania, mające na celu aktywizację seniorów, które odbywać się będ? przez różne formy usprawnienia w działaniach kulinarnych, manualnych, zajęciach psychofizycznych. zapewnimy również wsparcie tłumaczy języka migowego, oraz zapewnimy udział w spotkaniach okolicznościowych.

  miejsca przyjazne osobom niesłyszącym

jeśli znasz miejsce przyjazne osobom niesłyszącym, gdzie mogą załatwić swoje sprawy za pomocą osoby znającej język migowy. skontaktuj się z nami: biuropzg@pzg-wielkopolska.pl


  komunikat !

zarząd oddziału wielkopolskiego pzg prosi wszystkich członków o dostarczenie kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawność. jest to niezbędne do uporządkowania dokumentów. orzeczenia można przesyłać drog elektroniczną na adres: biuropzg@pzg-wielkopolska.pl wysyłać poczt? na adres naszej placówki lub dostarczyć osobiście