Prelekcja z przedstawicielami PKO BP

Zapraszamy na relekcję  z przedstawicielami PKO Bank Polski w świetlicy Polskiego Związku Głuchych dnia  24 października br o godzinie 16.30