Projekty

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych realizuje projekt ” Głusi skuteczni i samodzielni w Wielkopolsce c.d”, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 118 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu ( w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego.


Projekt ten realizowany jest w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2024r. i jest finansowany przez PFRON .


Projekt realizowany jest w 2 Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób z Wadą Słuchu zlokalizowanych w miastach:


• Poznań, ul. Przemysłowa 45/49
• Leszno, ul. B. Chrobrego 37


Rodzaje podejmowanych działań w ramach projektu:


• świadczenie pomocy indywidualnej we wszelkich sprawach życiowych
• prowadzenie świetlic środowiskowych dla osób niesłyszących m.in., spotkań umożliwiających zapoznanie się z nowymi technologiami, tłumaczenie wiadomości, filmów, artykułów prasowych, zajęcia sportowe,
• spotkania z psychologiem (grupowe i indywidualne)
• prowadzenie warsztatów z arteterapii, oraz treningu kulinarnego,
• udzielanie porad prawnych
• prowadzenie Instruktaży w pisaniu, składaniu podań, wniosków, druków i innych dokumentów
• pomoc w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem
• zajęcia rehabilitacyjne- ćwiczenia

Urząd Miejski

„Świetlica w świecie ciszy „- jest realizowana od 2007 roku do dnia dzisiejszego. W zadaniu biorą udział osoby z uszkodzonym słuchem, które są mieszkańcami miasta Poznania, oraz które posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zadanie jest realizowane w naszej placówce w Poznaniu, w trakcie projektu nasi podopieczni biorą chętnie udział w zajęciach warsztatowych :- kulinarnych i arteterapii, zajęciach sportowych. Korzystają ze wsparcia psychologa i prawnika.

Projekt jest skierowany dla 25 osób.

„Klub Seniora „- jest realizowany od 2007 roku do dnia dzisiejszego. W zadaniu biorą udział osoby z uszkodzonym słuchem, które są mieszkańcami miasta Poznania, oraz które posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zadanie jest realizowane w naszej placówce w Poznaniu, w trakcie projektu nasi podopieczni biorą chętnie udział w zajęciach warsztatowych :- kulinarnych i arteterapii, zajęciach sportowych, w spotkaniach okolicznościowych i zajęciach psychofizycznych.

Projekt jest skierowany dla 25 osób Seniorów

Oddział Wielkopolski  Polskiego Związku Głuchych realizuje projekt ” Głusi skuteczni i samodzielni w Wielkopolsce”, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 126 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności  z uszkodzonym narządem słuchu ( w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego.

Projekt ten realizowany jest w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021r. i jest finansowany przez PFRON .

Projekt realizowany jest w 3 Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób z Wadą Słuchu zlokalizowanych w miastach:

 • Poznań, ul. Przemysłowa 45/49
 • Leszno, ul. B. Chrobrego 37
 • Kalisz, ul. Kopernika 9

Rodzaje podejmowanych działań w ramach projektu:

 • świadczenie pomocy indywidualnej we wszelkich sprawach życiowych
 • prowadzenie świetlic środowiskowych dla osób niesłyszących m.in., spotkań umożliwiających zapoznanie się z nowymi technologiami, tłumaczenie wiadomości, filmów, artykułów prasowych, zajęcia sportowe,
 • spotkania  z psychologiem (grupowe i indywidualne)
 • prowadzenie warsztatów z arteterapii, oraz treningu kulinarnego,
 • udzielanie porad prawnych
 • prowadzenie Instruktaży w pisaniu, składaniu podań, wniosków, druków i innych dokumentów
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem
 • zajęcia rehabilitacyjne- ćwiczenia

 

                    aa

 

 • Projekt realizowany w ramach zadań zleconych przez PFRON, w ramach konkursu 4/2017 z dnia 10 października 2017 r.
 • Kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych
 • Typ projektu 1: prowadzenie rehabilitacji w placówce

Realizowanie projekty w roku 2018 w Oddziale Wielkopolskim PZG oraz Kołach Terenowych

Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce
Odział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych realizuje projekt ” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem  Wielkopolsce” od 01.04.2016r, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 108 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego.

 

 

Projekt ten realizowany jest w okresie od 01.04.2016r do 31.03.2017r. i jest finansowany przez PFRON .

Projekt realizowany jest w 2 Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób z Wadą Słuchu zlokalizowanych w miastach:

Rodzaje podejmowanych działań w ramach projektu:

 • świadczenie pomocy indywidualnej w sprawach życiowych m.in. pisanie podań i pism, tłumaczenie treści pism, pośredniczenie w rozmowach między pracownikiem niesłyszącym a pracodawcą, rozwiązywanie konfliktów. W przypadku konieczności skorzystania z tej formy pomocy konieczny jest bezpośredni kontakt ze specjalistą ds. rehabilitacji niesłyszących i indywidualna rozmowa w języku migowym
 • prowadzenie świetlic środowiskowych dla osób niesłyszących m.in., spotkań umożliwiających zapoznanie się z nowymi technologiami, tłumaczenie wiadomości, filmów, artykułów prasowych, zajęcia sportowe
 • organizowanie grupowych lub indywidualnych spotkań z psychologiem,
 • prowadzenie zajęć z treningu kulinarnego  1 raz w miesiącu  dla każdej z grup
 • prowadzenie zajęć z arteterapii 1 raz w miesiącu  dla każdej z grup
 • udzielanie porad prawnych
 • realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej oraz wpływanie na jakość otoczenia osób głuchych

Projekt realizowany w ramach zadań zleconych przez PFRON, konkurs XXIV z dnia 18 września 2015 r. Cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu). Zadanie 1: prowadzenie rehabilitacji osób

niepełnosprawnych w różnych typach placówek

aa

logo pzg glossy

Świetlica w świecie ciszy „
„Świetlica w świecie ciszy”– jest to kontynuacja dotychczasowej działalności ośrodka dziennego pobytu dla osób niesłyszących i słabo słyszących i ich rodzin. Projekt realizowany jest od 02.01.2018 do 31.12.2018 i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy osobom niepełnosprawnym wsparcie w postaci tłumaczy j. migowego, którzy pomogą w załatwieniu spraw z życia codziennego jak również zorganizują  szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (zajęcia z treningu kulinarnego, z arteterapii, sekcje sportowe), a także zapewnimy wsparcie psychologiczne.

pllogo pzg glossy

 

 

 

 „Klub Seniora „
„Klub Seniora”to kontynuacja dotychczasowej realizacji projektu, który skierowany jest dla niesłyszących i słabo słyszących Seniorów. Projekt realizowany jest od 02.01.2018 do 31.12.2018r i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy seniorom działania, mające na celu aktywizację seniorów, które odbywać się będą  przez różne formy usprawnienia w zajęciach z arteterapii, zajęciach z treningu kulinarnego, zajęciach psychofizycznych. Zapewnimy również wsparcie tłumaczy języka migowego, oraz zapewnimy udział w spotkaniach okolicznościowych.

pllogo pzg glossy

 

Realizowanie projekty w roku 2017 w Oddziale Wielkopolskim PZG

 

Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w Wielkopolsce
Odział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych realizuje projekt ” Rehabilitacja osób dorosłych z uszkodzonym słuchem  Wielkopolsce” od 01.04.2016r, którego głównym celem jest zwiększenie samodzielności 108 osób powyżej 18 roku życia, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z uszkodzonym narządem słuchu (w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy są mieszkańcami województwa wielkopolskiego.

 

 

Projekt ten realizowany jest w okresie od 01.04.2016r do 31.03.2017r. i jest finansowany przez PFRON .

Projekt realizowany jest w 2 Terenowych Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia dla Osób z Wadą Słuchu zlokalizowanych w miastach:

 • Poznań, ul. Przemysłowa 45/49
 • Leszno, ul. B. Chrobrego 37

Rodzaje podejmowanych działań w ramach projektu:

 • świadczenie pomocy indywidualnej w sprawach życiowych m.in. pisanie podań i pism, tłumaczenie treści pism, pośredniczenie w rozmowach między pracownikiem niesłyszącym a pracodawcą, rozwiązywanie konfliktów. W przypadku konieczności skorzystania z tej formy pomocy konieczny jest bezpośredni kontakt ze specjalistą ds. rehabilitacji niesłyszących i indywidualna rozmowa w języku migowym
 • prowadzenie świetlic środowiskowych dla osób niesłyszących m.in., spotkań umożliwiających zapoznanie się z nowymi technologiami, tłumaczenie wiadomości, filmów, artykułów prasowych, zajęcia sportowe
 • organizowanie grupowych lub indywidualnych spotkań z psychologiem,
 • prowadzenie zajęć z treningu kulinarnego  1 raz w miesiącu  dla każdej z grup
 • prowadzenie zajęć z arteterapii 1 raz w miesiącu  dla każdej z grup
 • udzielanie porad prawnych
 • realizowanie działań promocyjnych i informacyjnych, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej oraz wpływanie na jakość otoczenia osób głuchych

Projekt realizowany w ramach zadań zleconych przez PFRON, konkurs XXIV z dnia 18 września 2015 r. Cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (beneficjentów ostatecznych projektu). Zadanie 1: prowadzenie rehabilitacji osób

niepełnosprawnych w różnych typach placówek

aa

logo pzg glossy

 „Świetlica w świecie ciszy
„Świetlica w świecie ciszy”– jest to kontynuacja dotychczasowej działalności ośrodka dziennego pobytu dla osób niesłyszących i słabo słyszących i ich rodzin. Projekt realizowany jest od 01.01.2016 do 31.12.2017 i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy osobom niepełnosprawnym wsparcie w postaci tłumaczy j. migowego, którzy pomogą w załatwieniu spraw z życia codziennego jak również zorganizują  szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (zajęcia z treningu kulinarnego, z arteterapii, sekcje sportowe), a także zapewnimy wsparcie psychologiczne, oraz kurs komputerowy.

pllogo pzg glossy

 „Klub Seniora „
„Klub Seniora”to kontynuacja dotychczasowej realizacji projektu, który skierowany jest dla niesłyszących i słabo słyszących Seniorów. Projekt realizowany jest od 01.01.2016 do 31.12.2017r i finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Poznania. W czasie trwania projektu zapewnimy seniorom działania, mające na celu aktywizację seniorów, które odbywać się będą  przez różne formy usprawnienia w zajęciach z arteterapii, zajęciach z treningu kulinarnego, zajęciach psychofizycznych. Zapewnimy również wsparcie tłumaczy języka migowego, oraz zapewnimy udział w spotkaniach okolicznościowych.

                        
pllogo pzg glossy

„ Chcę umieć tyle co Ty”

 

„ Chcę umieć tyle co Ty” to projekt skierowany dla dzieci niesłyszących, z wadą słuchu i  słyszących. Ma na celu długofalową rehabilitację dzieci i młodzieży z wadą słuchu, oraz dzieci słyszące rodziców niesłyszących, wsparcie ich rodzin poprzez profesjonalną pomoc doradczą, edukacyjną oraz wspierającą rodziców, których dzieci posiadają niepełnosprawność słuchową oraz inne niepełnosprawności sprzężone.

Uszkodzenia  słuchu,  zwłaszcza w połączeniu z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, powodują duże trudności w komunikacji z otaczającym środowiskiem oraz odbiorem i rozumieniem tego świata.                                     
pllogo pzg glossy