Sprawozdania

Obecnie sprawozdania można samodzielnie sprawdzić w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie za rok 2013

Sprawozdanie za rok 2010

Sprawozdanie za rok 2009

Sprawozdanie za rok 2008

Sprawozdanie za rok 2007