Władze

  Skład Zarządu Oddziału Wielkopolskiego
Prezes:Nowak Piotr
V-ce prezes:Bolesław Brzóska
Sekretarz:Tamara Adamska
Członek:Hanna Hrycak
Członek:Róża Kowalska
Członek: Małgorzata Jarczyńska
Członek:Krzysztof Korach
Zastępca Członka:Beata Wojtyna
Zastępca Członka:Grzegorz Ratajczak
  Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wielkopolskiego
Przewodniczący:Antoni Gajdziński
Sekretarz:Zofia Geniusz –Mikusinska
Członek:Leszek Anulewicz
Członek:Dagmara Sumela
  Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wielkopolskiego
Przewodnicząca:Aldona Ratajczak
Sekretarz:Wanda Brzóska
Członek:Julian Białęski
  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Poznaniu
Prezes:Nowak Rafał
V-ce Prezes:Natalia Nowak
Sekretarz:Antoni Gajdziński
Skarbnik:Hanna Hrycak
Członek:Julian Białęski
  Skład Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego PZG w Poznaniu
Przewodniczący:Sobkowiak Zbyszek
Sekretarz:Pachurka Karina
Członek:Kowalska Beata
  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Lesznie
Prezes: Małgorzata Jarczyńska
I v-ce Prezes:Barbara Nowak
II v-ce Prezes: Elwira Kubiak
Sekretarz:Agnieszka Kaj
Skarbnik:Aldona Ratajczak
Członek:Katarzyna Kraska
Członek:Krzysztof Subocz
  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Kaliszu
Prezes:Krzysztof Korach
V-ce Prezes:Wiesława Banach
Sekretarz:Daniel Grześkiewicz
Skarbnik:Stanisław Jarek
Członek:Dariusz Orłowski
  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Pile
Prezes:Beata Wojtyna
V-ce Prezes: Beata Foszcz
Sekretarz: Alicja Tomaniak
Skarbnik: 
Członek: