Władze

  Skład Zarządu Oddziału Wielkopolskiego
Prezes: Nowak Piotr
V-ce prezes: Bolesław Brzóska
Sekretarz: Tamara Adamska
Członek: Hanna Hrycak
Róża Kowalska
Małgorzata Jarczyńska
Krzysztof Korach
Zastępca Członka: Beata Wojtyna

Grzegorz Ratajczak

 

  Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wielkopolskiego
Przewodnicząca: Antoni Gajdziński
Sekretarz: Zofia Geniusz –Mikusinska
Członek: Leszek Anulewicz

Dagmara Sumela

  Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Wielkopolskiego
Przewodniczący: Aldona Ratajczak
Sekretarz: Wanda Brzóska
Członek: Julian Białęski

 

  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Poznaniu
Prezes: Hanna Hrycak
V-ce prezes: Rafał Nowak
Sekretarz: Natalia Nowak
Skarbnik: Paweł Gajewski
Członek: Urszula Fietz
Dagmara Sumela
Julian Białęski

 

  Skład Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego PZG w Poznaniu
Przewodnicząca: Elżbieta Litorowicz – Małkowska
Sekretarz: Nowak Agnieszka
Członek: Zofia Geniusz-Mikusińska

 

  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Lesznie
Prezes: Małgorzata Jarczyńska
V-ce prezes: Aldona Ratajczak
Sekretarz: Agnieszka Cichoszewska
Skarbnik: Elwira Kubiak
Członek: Krzysztof Subocz
Mariola Ostach
Halina Wendzińska

 

  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Kaliszu
Prezes: Krzysztof Korach
V-ce prezes: Wiesława Banach
Sekretarz: Daniel Grześkiewicz
Skarbnik: Stanisław Jarek
Członek: Dariusz Orłowski

 

 

  Skład Zarządu Koła Terenowego PZG w Pile
Prezes: Beata Wojtyna
Vce prezes:  Beata Foszcz
Sekretarz:  Alicja Tomaniak
Skarbnik:
Członek: