Dyżury – policja

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wspólnie z Wielkopolskim Odziałem Polskiego Związku Głuchych zaplanowała cykl dyżurów dla osób głuchoniemych. celem tego przedsięwzięcia jest dotarcie do wszystkich, mających problemy ze słyszeniem i mówieniem, którzy chcieliby uzyskać informacje o sposobie załatwiania spraw przez nich zgłoszonych w jednostkach policji województwa wielkopolskiego. w czasie dyżurów policjanci wyjaśniać będą też procedury prawne i tłumaczyć przepisy obowiązujące np. użytkowników dróg.
policjantom pomagać będą, co jest oczywiste, tłumacze języka migowego. komunikacja będzie odbywała się za pomocą programu internetowego skype. pierwszy dyżur zaplanowano na 29 października od godz. 12.30 do godz. 14.30.
informacje o terminach kolejnych dyżurów będą publikowane na naszej stronie internetowej.