Zaproszenie do składania ofert przeprowadzenia Audytu w roku 2024.

Zapytanie ofertowe 1/2024

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych w Poznaniu zaprasza do składania  ofert przeprowadzenia Audytu projektu realizowanego ze środków PFRON pod nazwą „Głusi skuteczni i samodzielni w Wielkopolsce c.d  ” zgodnie z załącznikami. 

Załączniki :

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

– oświadczenie dla audytora

– wytyczne PFRON dotyczące audytu zewnętrznego

Kursy języka migowego w roku 2024

KURS POZIOMU A2-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A2 ( PJM – naturalny język migowy) od 15 marca 2024 r do 25 maja 2024 r 

Koszt kursu 90h  A2 – 1075,00 zł ( osoba)

KURS POZIOMU A1-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A1 ( PJM – naturalny język migowy) od 2 sierpnia 2024 r do 10 listopada 2024 r 

Koszt kursu 90h  A1 – 1075,00 zł ( osoba)

KURS POZIOMU B1-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie B1 ( PJM – naturalny język migowy) od 10 sierpnia 2024 r do 15 grudnia 2024 r 

Koszt kursu 90h  B1 – 1075,00 zł ( osoba)

PJM to Polski Język Migowy . Inna nazwa to Naturalny Język Migowy . PJM posiada odmienna gramatykę niż mówiony czy pisany język polski. Język mówiony jest dla osób słyszących w sposób naturalny przyswajany droga słuchową – jest to język foniczny. Dla Głuchych osób nie jest możliwy odbiór drogą słuchową ,a więc również nie mogą korzystać z języka pisanego. Odbiór świata następuje drogą wizualną .

Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy czyli polski język migowy.

Przekaż 1,5% podatku na Oddział Wielkopolski  PZG

Oddział Wielkopolski  Polskiego Związku Głuchych posiada status organizacji pożytku publicznego KRS 0000103857.

Przekazując nam 1,5 %, wspierasz naszą działalność.

Oddział Wielkopolski  Polskiego Związku Głuchych prowadzi Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Pile.

Działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

– usługi indywidualne – udzielanie osobom niesłyszącym pomocy
– w załatwianiu spraw codziennych, socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych, urzędowych;
– zajęcia grupowe – praca informacyjna, kulturalno-oświatowa, zajęcia rozwojowe w kołach zainteresowań, nauka języka polskiego;
– pomoc  przy użyciu komunikatora Skype – umożliwia nam to dotarcie do osób z małych miejscowości i wsi, które nie mają dostępu do profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Zaproszenie do składania ofert przeprowadzenia Audytu

Zapytanie ofertowe 1/2023

Oddział Wielkopolski Polskiego Związku Głuchych w Poznaniu zaprasza do składania  ofert przeprowadzenia Audytu projektu realizowanego ze środków PFRON pod nazwą „Głusi skuteczni i samodzielni w Wielkopolsce c.d  ” zgodnie z załącznikami. 

Załączniki :

– zapytanie ofertowe

– formularz ofertowy

– oświadczenie dla audytora

– wytyczne PFRON dotyczące audytu zewnętrznego

KURSY JĘZYKA MIGOWEGO – nowe terminy

Plan kursów języka migowego na rok 2023.

KURS POZIOMU A1/A2 – 180h – od 01 kwietnia do 26 sierpnia 2023r. Koszt 2350.00 zł

KURS POZIOMU B1/B2 – 180h – od 01 kwietnia do 26 sierpnia 2023r. Koszt 2350.00 zł

Plan kursów języka migowego na rok 2023 dla dzieci i młodzieży

Kurs dla dzieci i młodzieży PJM A1/PJM A2  – 90 h – od 26 czerwca do 07 lipca 2023r. Koszt 1000.00 zł