Bank Żywności – Styczeń 2016

12 STYCZEŃ 2016

26 STYCZEŃ 2016

Przypominamy, że wydawanie numerków jest od godziny 14.00 a wydawanie paczek od godziny 16.00.