DYŻURY – POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wspólnie z Wielkopolskim Odziałem Polskiego Związku Głuchych zaplanowała cykl dyżurów dla osób głuchoniemych. Celem tego przedsięwzięcia jest dotarcie do wszystkich, mających problemy ze słyszeniem i mówieniem, którzy chcieliby uzyskać informacje o sposobie załatwiania spraw przez nich zgłoszonych w jednostkach policji województwa wielkopolskiego. W czasie dyżurów policjanci wyjaśniać będą też procedury prawne i tłumaczyć przepisy obowiązujące np. użytkowników dróg.
Policjantom pomagać będą, co jest oczywiste, tłumacze języka migowego. Komunikacja będzie odbywała się za pomocą programu internetowego skype.
Dyżury na skype będą odbywać się w 1 czwartek miesiąca tj:
7 stycznia godz. 12.30-14.30
25 lutego godz. 12.30-14.30
3 marca godz. 12.30-14.30