Kursy języka migowego w roku 2024

KURS POZIOMU A2-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A2 ( PJM – naturalny język migowy) od 15 marca 2024 r do 25 maja 2024 r 

Koszt kursu 90h  A2 – 1075,00 zł ( osoba)

KURS POZIOMU A1-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie A1 ( PJM – naturalny język migowy) od 2 sierpnia 2024 r do 10 listopada 2024 r 

Koszt kursu 90h  A1 – 1075,00 zł ( osoba)

KURS POZIOMU B1-  kurs  Polskiego Języka Migowego  – 90 h na poziomie B1 ( PJM – naturalny język migowy) od 10 sierpnia 2024 r do 15 grudnia 2024 r 

Koszt kursu 90h  B1 – 1075,00 zł ( osoba)

PJM to Polski Język Migowy . Inna nazwa to Naturalny Język Migowy . PJM posiada odmienna gramatykę niż mówiony czy pisany język polski. Język mówiony jest dla osób słyszących w sposób naturalny przyswajany droga słuchową – jest to język foniczny. Dla Głuchych osób nie jest możliwy odbiór drogą słuchową ,a więc również nie mogą korzystać z języka pisanego. Odbiór świata następuje drogą wizualną .

Celem kursu jest rozwój u uczestników kompetencji komunikacyjnej w PJM. Kursanci wezmą udział w wielu ćwiczeniach językowych rozwijających ich produktywność wypowiedzi na kanale wizualno-przestrzennym, odbiór wypowiedzi w PJM, interakcję oraz mediację to znaczy, że podczas nauki skupiamy się na wszystkich sprawnościach językowych poza czytaniem i pisaniem, ponieważ PJM nie posiada oficjalnej formy notacji, dlatego treści w głównej mierze przekazywane są za pomocą filmów w PJM. Językiem używanym na zajęciach jest język docelowy czyli polski język migowy.