#Mam prawo do informacji w PJM

Polski Związek Głuchych rozpoczął kampanię społeczną, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na zapewnienie dostępu do informacji i usług osobom głuchym. Wszyscy jesteśmy równi, nikt nie powinien być wykluczony. Dostępność dla osób głuchych oznacza powszechny dostęp do Polskiego JęzykaMigowego (PJM). Poprzez kampanię zwracamy uwagę, iż Polski Język Migowyumożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych. W ramach kampanii powstał spot, który swoim przekazem zwraca uwagę, iż osoby z niepełnosprawnością słuchu mają prawo do języka zrozumiałego dla siebie jako osoby ze szczególnymi potrzebami. Polski Język Migowy umożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych. Kampania realizowana jest w ramach projektu ,,Fundusze Europejskie dla
dostępności – Głusi” , który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Chcemy aby kampania trafiła do szerokiego grona odbiorców, dlatego prosimy o udostępnienie na waszych portalach społecznościowych oraz stronach www, spotu, który znajduje się w poniższych  linkach.
Prosimy również o wykorzystywanie hasztagu #mamprawodoinformacjiwpjm.

film na youtube:

link do postu na Facebooku: https://fb.watch/1QEgkBdNG9/

Informacja o kampanii oraz spoty dostępne są na stronie:
https://www.pzg.org.pl/2020/11/mam-prawo-do-informacji-w-pjm/