Przekaż 1,5% podatku na Oddział Wielkopolski  PZG

Oddział Wielkopolski  Polskiego Związku Głuchych posiada status organizacji pożytku publicznego KRS 0000103857.

Przekazując nam 1,5 %, wspierasz naszą działalność.

Oddział Wielkopolski  Polskiego Związku Głuchych prowadzi Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Pile.

Działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

– usługi indywidualne – udzielanie osobom niesłyszącym pomocy
– w załatwianiu spraw codziennych, socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych, urzędowych;
– zajęcia grupowe – praca informacyjna, kulturalno-oświatowa, zajęcia rozwojowe w kołach zainteresowań, nauka języka polskiego;
– pomoc  przy użyciu komunikatora Skype – umożliwia nam to dotarcie do osób z małych miejscowości i wsi, które nie mają dostępu do profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu PITax.pl dla OPP.